Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Oázy

Na začiatku hry sú všetky oázy v rukách divokých zvierat. Oázy môžu byť lúpené. Ak chceš profitovať z vykrádania oáz musíš vlastniť dosť veľkú armádu. Zvieratá v oázach sa pomaly rozmnožujú. Čím je ich menej, tým rýchlejšie sa nasťahujú do oáz nové zvieratá. Ak chceš profitovať z lúpenia, na jeden útok budeš potrebovať niekoľko stoviek vojska a hrdinu. Keď sa pozrieš cez mapu na oázu, uvidíš koľko a akých zvierat sa v nej nachádza, nepotrebuješ na oázu posielať špehov.

Pre každú surovinu uxistujú 2 druhy oáz. Prvy typ produkuje iba jednu surovinu. Druhý produkuje danú surovinu a obilie n z danej oázy. Ak dobyješ oázu, tá ti pridá suroviny iba k tej dedine, do ktorej si ju pripojil! Takisto navýšenie produkcie sa ráta pre základnú produkciu surovín, nie pre aktuálnu.

Typy oáz
  Zobrazenie 1
Zobrazenie 2 Zvýšenie

Typ 1

Lumber oasis Lumber oasis +25% dreva za hodinu
Typ 2 Lumber and crop oasis - +25% dreva za hodinu,
+25% obilia za hodinu
Typ 3 Lumber oasis Lumber oasis +50% dreva za hodinu (dostupné iba v šedých Natarských oblastiach)
Typ 1 Clay oasis Clay oasis +25% hliny za hodinu
Typ 2 Clay and crop oasis - +25% hliny za hodinu,
+25% obilia za hodinu
Typ 3 Clay oasis Clay oasis +50% hliny za hodinu (dostupné iba v šedých Natarských oblastiach)
Typ 1 Iron oasis Iron oasis +25% železa za hodinu
Typ 2 Iron and crop oasis - +25% železa za hodinu,
+25% obilia za hodinu
Typ 3 Iron oasis Iron oasis +50% železa za hodinu (dostupné iba v šedých Natarských oblastiach)
Typ 1 Crop oasis - +50% obilia za hodinu
Typ 2 Crop oasis - +25% obilia za hodinu

Dobytie voľných oáz

Môžeš dobyť oázy s hrdinom, ak opakovane útočíš na oázu, tá sa pripojí k dedine, odkiaľ bol hrdina poslaný. Nesmieš však zabudnúť, že oáza sa musí nachádzať v v tesnej blízkosti tvojej dediny, aby si mohol danú oázu dobyť. Inak povedané, oáza sa musí nachádzať najďalej 3 polia od tvojej dediny. Takisto potrebuješ hrdinský dvor na úrovni 10 pre jednu oázu, na úrovni 15 pre druhú oázu a na úrovni 20 ak chceš dobyť tretiu oázu.

Obrázok znázorňuje "tvoju" dedinu označenú čiernou farbou a oázy, ktoré môžu byť dobyté červenou farbou. Treba si však dať pozor, pretože mapa zobrazuje toho viac ako je možný rádius oáz, ktoré je možné dobyť. Pomôcka: z jednej dediny môžeš dobyť iba 3 oázy.

Conquerable oases


Takisto si môžeš všimnúť, že oázy sú označené rôznymi symbolmi - to ti slúži ako pomôcka pri určovaní typu oázy. Takisto farba v krúžku ti prezradí, či je daná oáza voľná alebo nie. Na obrázku oáza označená ako 1. ešte nie je dobytá (okolo symbolu je zelený krúžok) a oáza 2. je dobytá (okolo symbolu je červený krúžok).

Conquerable oases


Dobytie/útok na oázy patriace hráčom

Na dobytie oázy od hráča je potrebné zničiť obranu v oáze a zaútočiť s hrdinom raz alebo viackrát po sebe. Ak obranca vlastní 3 oázy, potrebuješ iba jeden útok s hrdinom. Ak obranca má 2 oázy, musíš zaútočiť 2 krát. A ak má obranca iba jednu oázu, musíš zaútočiť 3 krát, aby si pre seba dobyl oázu.
Pomôcka: Hrdinovia nezmiznú po prebratí oázy, tak ako to robia senátori po úspešnom dobytí dediny, ale budú ďalej existovať ako dovtedy.

Nájazd vedený na oázu ti zabezpečí 10% surovín z dediny, kam patrí oáza. Suroviny sa pritom v oáze obnovia za 10 minút. Preto ak zaútočíš na oázu po 7 minutách ti umožní zobrať iba 7% surovín z dediny. Nájazdy na vlastnú dedinu ti nedonesie žiadne suroviny navyše.


Aby si ochránil svoju oázu pred nájazdami, môžeš si tam poslať svoje vojsko na podporu. Takisto ich následne môžeš poslať späť cez Zhromaždisko v dedine, ku ktorej oáza patrí. Z tejto dediny sú aj jednotky vyživované.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie