Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Faktory ovplyvňujúce loajalitu

Faktory ovplyvňujúce loajalitu sú:
1. Národ útočníka
2. Náhoda
3. Veľké slávnosti útočníka
4. Veľké slávnosti obrancu
5. Rozdiel populácie útočníka a obrancu


Národ útočníka
Senátor/náčelník/kmeňový vodca zvyčajne zníži loajalitu o:
a) 20-30% pre Rimanov (senátor)
b) 20-25% pre Galov a Germánov (náčelník, kmeňový vodca)


Náhoda
Ako vidno vyššie, existuje určité rozpätie o koľko sa zníži loajalita. Toto rozpätie je +/- 2.5% pre Galov/Germánov a +/- 5% pre Rimanov.

Veľké slávnosti útočníka
Ak u útočníka prebiehajú veľké slávnosti, zvíši úspešnosť každého správcu o +5%. Toto funguje len pre správcov z dediny, kde sa konajú slávnosti.

Veľké slávnosti u obrancu
Ak u obrancu prebiehajú veľké slávnosti v napadnutej dedine, správcovia pracujú o 5% menej účinne. Veľké slávnosti sa musia konať v napadnutej dedine.

Rozdiel populácie útočníka a obrancu
Toto je najmenej preskúmaný faktor. Hodnoty spomenuté v bode 1 platia v prípade, že útočník a obranca majú rovnakú celkovú populáciu účtu a tiež v prípade, že obranca má vyššiu celkovú populáciu účtu ako útočník. (Nejedná sa len o populácie utočiacej/brániacej dediny!)
Ak je obranca menší, získava tzv. "morálny bonus". Čím výšší je rozdiel populácie, tým vyšší je bonus (tzn. správca zníži loajalitu o menej %).  Nemôžme uviesť presné čísla, ale mali sme náčelníkov (gal), ktorí znížili loajalitu len o 13%, bez vplyvu slávností u obrancu alebo útočníka. Obranca mal približne 20% populácie útočníka. Ako vidno, tento morálny bonus ma dosť veľký vplyv.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie