Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Natari

Natari

NatarNatari sú čisto serverový národ a preto nemôže byť hraný žiadnym hráčom.


Konštrukčný čas v Natarských dedinách je polovičný oproti normálnym dedinám.

Nezávislé Natarské dediny

Nezávislé Natarské dediny nie sú umiestnené na mape hneď od začiatku. Budú postupne zobrazované na mape.

Tieto dediny sú normálne dediny, čo sa týka produkcie.Takisto sa tu trénujú vojenské jednotky a stavajú nové budovy. Narozdiel od oáz sa jednotky trénujú v kasárňach a stajniach, neobjavujú sa náhodne.

Hráči môžu posielať nájazdy, normálne útoky, ale aj senátorov na Natarské dediny. Nebude však možné posielať podpory do týchto dedín, Travian to automaticky nedovolí. Ak sa v útoku použijú katapulty a dedina dosiahne populáciu 0, dedina zmizne z mapy ako normálna dedina.

Nezávislé Natarské dediny nebudú útočiť alebo nebudú posielať podpory iným hráčom alebo iným Natarským dedinám. Aspoň nie teraz v Travian 4.0, ale ich inteligencia môže byť neskôr vylepšená v niektorej z neskorších verzií. Môžu posielať podpory iným Natarským dedinám alebo aj útočiť na hráčov. Momentálne to však je iba v štádiu idei.

Natari sa nebudú rátať medzi hráčov. Takže útok na Natarské dediny neskončí začiatočnícku protekciu hráča.


Dediny s Divom Sveta

Všetky dediny s Divom Sveta sú umiestňované v centre mapy, hneď od začiatku servera. Ak sa pozrieš na mapu, nájdeš v strede sivé polia. Toto je územie kontrolované Natarmi. Žiadny hráč sa na tomto území neobjaví hneď na začiatku hry.

Založiť dedinu v tejto sivej oblasti je veľmi nebezpečné. Natari spustia okamžite útočné vlny s katapultami s cieľom zničiť novú dedinu. Ak však tvoja dedina prežije tieto vlny útokov, už žiadny ďalší útok nepríde.

Dediny v tejto oblasti neprodukujú žiadne kultúrne body.. Takže aj keď hráč prežije útoky, táto dedina nebude produkovať žiadne kultúrne body, bez ohľadu na budovy, ktoré budú v dedine postavené.

Natarské dediny s artefaktom

Narozdiel od dedín s Divom Sveta, Natarské dediny s artefaktom nebudú zobrazené na mape hneď od začiatku servera. Dediny sa zobrazia na mape náhodne po niekoľkých mesiacoch.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie