Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Jednotky - Výroba a používanie jednotiek

Index

Trénovanie rôznych druhov vojakov

Použitie jednotiek

Trénovanie rôznych druhov vojakov

Táto stránka popisuje ako je možné trénovať rôzne druhy vojakov, kde ich je možné trénovať a aké je ich hlavné použitie.

Základné jednotky

Zhromaždisko je potrebné na akékoľvek presuny a je takisto potrebné na vybudovanie Kasární.

Akonáhle budeš mať vo svojej dedinke postavené Kasárne, môžeš začať s trénovaním základných jednotiek.

Základné jednotky
Legionnaire Legionár Rímske jednotky
Clubswinger Pálkar Germánske jednotky
Phalanx Falanx Galské jednotky

Ostatné jednotky - ako funguje výskum

Aby bolo možné trénovať ostatné typy jednotiek:

 • Postav (vynájdi) požiadavky na danú jednotku.
 • Vynájdi jednotky v Akadémii. Výskumy sú drahé. Cena a čas potrebný na vynájdenie je možné nájsť v Akadémii.
 • Trénuj jednotky v budove na to určenej (vysvetlené na tejto stránke).

Poznámka: Výskum jednotiek musí byť ukončený v každej dedine zvlášť. Skončenie výskumu v jednej dedine sa nezapočítava v žiadnej inej dedine. Ak je dedina dobytá, všetky výskumy sa stratia.t.

Ďalšie jednotky pechoty - Kasárne

Kasárne sú miesto na vybudovanie pechoty. Po vyskúmaní jednotiek v Akadémii ch môžeš začať trénovať v Kasárňach.

Ďalšie pešie jednotky.
Praetorian Pretorián Rímske jednotky
Imperian Imperián
Spearman Oštepár Germánske jednotky
Axeman Bojovník so sekerov (Sekerník)
Scout Špeh
Swordsman Šermiar Galské jednotky

Jazda - stajne

S Kováčskou dielňou môžeš postaviť Stajne , kde môžeš trénovať jazdecké jednotky . Všetky jednotky, ktoré tu môžeš postaviť, majú aj podmienku vystavania Stajní.

Keď sa jazdecká jednotka vynájde v  Akadémii, môžeš túto jednotku následne stavať v Stajniach.

Jazdecké jednotky
Equites Legati Equites Legati Rímske jednotky
Equites Imperatoris Equites Imperatoris
Equites Caesaris Equites Caesaris
Paladin Rytier Germánske jednotky
Teutonic Knight Teuton jazdec
Pathfinder Sliedič Galské jednotky
Theutates Thunder Theutates blesk
Druidrider Druid jazdec
Haeduan Haeduan

Ťažké stroje - dielňa

Ťažké stroje, ktoré napomáhajú pri dobývaní nepriateľských dedín sa dajú stavať v  Dielni.

Keď vynájdeš v Akadémii niektorú z týchto jednotiek, môžeš tento druh jednotiek začať stavať v Dielni.

 • Germánske/Drevené/Rímske baranidlo sú jediné stroje, ktoré môžu zničiť nepriateľské obranné múry.
 • Ohnivý katapult/Vojenský katapult/Katapult môžu zničiť nepriateľské budovy. Zničenie Paláca alebo Rezidencie je potrebné na dobitie dediny.
Ťažké stroje
Battering Ram Rímske baranidlo Rímske jednotky
Fire Catapult Ohnivý katapult
Ram Germánske baranidlo Germánske jednotky
Catapult Katapult
Ram Drevené baranidlo Galské jednotky
Trebuchet Vojenský katapult

Expanzné jednotky

Sú dva typy jednotiek, ktorými môžeš rozšíriť svoje kráľovstvo:

Osadníci:

 • Môžu vytvoriť novú dedinu na prázdnom, neosídlenom mieste na mape. Dedinu založia výstavbou Hlavnej budovy tak ako keď si na účte začínal.
 • Osadníci nepotrebujú žiadny výskum.

Správcovia (Senátor, Kmeňový vodca, Náčelník)

 • Používajú sa na znižovanie Lojality v dedine a následné prebratie dediny.
 • Musia byť najprv vyskúmaný v Akadémii. Ich vyskúmanie je veľmi drahá záležitosť. Najprv si prečítaj tento návod, kým sa rozhodneš stavať senátorov.

Osadníci a Správcoviasa dajú vycvičiť v paláci  alebo rezidencii.

V rezidencii môžeš trénovať 3 osadníkov alebo 1 senátora na úrovni 10 a znova na úrovni 20. V paláci je možné trénovať na úrovni 10, 15 a 20.

Aby si zistil, koľko voľných slotov máš v tej ktorej dedine (alebo počet týchto vyrobených jednotiek), môžeš sa pozrieť v záložke rozvoj v budove palác alebo rezidencia.

Expansion troops
Senator Senátor Rímske jednotky
Settler Osadník
Chief Kmeňový vodca Germánske jednotky
Settler Osadník
Chieftain Náčelník Galské jednotky
Settler Osadník

Použitie jednotiek

Každá jednotka má svoj špecifický spôsob použitia (obrana/útok). Je veľmi dobré tieto jednotky podľa toho používať.

Navyše, každá dedina má základnú schopnosť obrany. To znamená, že aj v dedine bez akýchkolvek obranných jednotiek možu útočiace jednotky zahynúť.  Táto základná obrana je ovplyvnená úrovňou Paláca/Rezidencie, Zemnou hrádzou/Palisádou/Metskou hradbou a morálnym bonusom.

Obrana

Niektoré jednotky (Legionár, Pretorián - Rímske jednotky; Oštepár, Rytier - Germánske jednotky; Falanx a Druid jazdec- Galské jednotky) sú považované za defenzívne (obranné) jednotky. Sú najlepšie v obrane. Niektoré je lepšie použiť proti pechote, niektoré je lepšie použiť proti jazde. Použitie zmiešane tieto jednotky je vačšinou prospešnejšie, aby obrana nebola slabá proti špecifickému útoku.

Pri útoku všetky jednotky, ktoré sú v napadnutej dedine, pomôžu obraňovať dedinu pred útočníkom. Môžeš pomôcť v obrane inej dediny (tvojej alebo tvojho spolualiančníka) tým, že pošleš svoje jednotky na obranu do jeho dediny pred dopadnutím útoku na jeho dedinu. Zozbierať obranu proti veľkému útoku je veľmi dobrá cesta ako zminimalizovať straty na strane obrany.
Svoje jednotky ktoré si poslal na podporu možeš zavolať domov zo svojho zhromaždiska.

Brnenie jednotiek sa dá vylepšiť v Zbrojnici v dedine, v ktorej boli jednotky vycvičené. Toto zlepší ich obranyschopnosť

Útok

Niektoré jednotky (Legionáir, Imperián, Equites Imperatoris, Equites Caesaris - Rímske jednotky; Pákar, Bojovník so sekerou, Teuton jazdec - TGermánske jednotky; Šermiar, Theutates blesk a Haeduan - Galské jednotky) sú považované za útočné jednotky. Sú oveľa úspešnejší v útoku a dokážu spraviť oveľa škody pri útoku ako pomôcť v obrane.

Ich zbrane môžu byť vylepšené v Kováčskej dielni v dedine, kde boli vytrénované, čím si zvýšia svoju útočnú silu.

Útoky môžu byť rôzne.

Lúpežné výpravy

Lúpežné výpravy sa používajú najmä na ukradnutie surovín súperom. Útoky prebiehajú rýchlo, pričom jednotky naberú množstvo surovín, ktoré dokážu uniesť a bežia preč.

Takisto sa využívajú na čiastočné zníženie obrany nepriateľa, pokým ostatné bojové jednotky sú ešte na pochode.

Najlepšie jednotky na lúpeže:

Pálakari sa tiež často používajú na lúpeže, keďže sú lacní na trénovanie a ich nosnosť surovín veľmi rýchlo navracia späť utratené suroviny. Takisto ich útočná sila je dostatočná na zničenie obranných jednotiek počas lúpeže.

Aj keď Rytier nie je útočná jednotka, je to jediná jednotka Germánov, ktorá sa svojimi schopnosťami dá porovnať s rýchlosťou galských Theutates bleskov a ako každá jazdecká jednotka, na začiatku hry možu byt použití na zničenie Pálkarov, ktorí sa nevedia brániť proti jazde.

Normálne útoky

Normálne útoky (nie lúpežné) sa tiež môžu používať na kradnutie surovín. Avšak ak sa v dedine nachádzajú obranné jednotky, môžu sa očakávať vačšie straty na oboch stranách (u obrancu aj u útočníka).

Normálne útoky

 • bitka prebieha do úplného zničenia jednej zo strán
 • môžu vyslobodiť zajaté jednotky v pasciach (ak aspoň 1 útočná jednotka prežije útok)
 • môžu zničiť obranné múry a/alebo budovy (s baranidlami a/alebo katapultami)
 • môžu znížiť lojalitu v dedine, alebo dedinu prebrať (so senátorom)

Obranné múry môžu poskytnúť veľký obranný bonus. Použitie baranidiel pri útoku môže zničiť múr a tak znížiť obranný bonus pri útoku, čo vyústi do nižšej straty útočiacich jednotiek alebo môže dokonca zmeniť prehru na krásne víťazstvo. Čím viac baranidiel je v útoku, tým skôr je múr zničený a tým menej pomôže pri obrane.
Ako senátori pomáhajú pri Preberaní dedín.

Špehovanie

 

Na špehovanie sa používajú (Rimania: Equites Legati, Germáni: Špeh, Galovia: Sliedičr), ktorí takisto pomôžu ako obrana proti špehom v dedine v ktorej sa nachádzajú.

Špehovia môžu byť poslaní na špehovanie nepriateľských dedín a môžu byť poslaní špehovať:

 • Obranné jednotky a suroviny
 • Obranné jednotky a obranné budovy (úroveň múru a Rezidencie/Palácu)

Ak má obranca špehov v danej dedine, niekoľko špehov bude z útoku odhalených a zabitých. Pritom však obranca bude informovaný o špehovaní. Ak aspoň jeden z útočiacich špehov prežije, útočník dostane potrebné informácie.


Na zistenie, či daná dedina bola vyšpehovaná je potrebné mať v danej dedine aspoň niekoľko (5-30) špehov. Na niektorých miestach (15 obilné dediny, hlavné dediny, dediny s útočnými jednotkami,...) je potrebné mať umiestnených podstatne viac špehov  ak nechcete mať tieto dediny prešpehované, čo by pomohlo hráčom v ďalšom boji proti Tebe.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie