Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Vojenské - Všeobecne

Vojenské budovy

Vojenské budovy v Traviane sú budovy, ktoré majú niečo spoločné s armádou a vojakmi. Nachádza sa tu prekvapivo veľa budov, pričom sú všetky vymenované a popísané v tejto sekcii.

Tréning - - Kasárne, Stajne a Dielňa
Aby ste mali vojakov, musíte ich vytrénovať. Rôzne typy jednotiek sa trénujú v na to určených budovách.

Pokročilý tréning - - Veľké kasárne a Veľké stajne
Akonáhle vás prestane obmedzovať v tréningu vojakov množstvo surovín, budete obmedzení rýchlosťou ich tréningu. Vtedy môžete zvážiť vybudovanie Veľkých kasární alebo Veľkých stajní. Tieto budovy sú rovnaké, ako ich náprotivky, avšak vojaci v nich trénovaní stoja tri krát toľko, ako zvyčajne. Toto môže znieť draho, ale iba touto cestou môžete budovať armádu dva krát tak rýchlo, čo je naozaj užitočné pre útočne zameraných hráčov.

Obranné - - Pasce, Mestská hradba, Zemná hrádza a Palisáda
Akokoľvek agresívne hráč hrá, vždy sa bude potrebovať aj brániť. Každý národ má svoj vlastný múr ktorý poskytuje rozdielnu ochranu a taktiež sa líši vo svojej odolnosti. Múr poskytuje percentuálny bonus vojakom v dedine až do veľkosti 80% pri Rimanských Mestských hradbách na úrovni 20. Ako bonus sa základná obranná hodnota dediny zvyšuje za každú úroveň múru až o 200 bodov pri Rimanskej Mestskej hradbe na úrovni 20.

Ako dodatok k palisádam majú Galovia Pasce. Táto budova môže vyprodukovať až 400 pascí. Keď nepriatelia zaútočia na dedinu, vbehnú do pascí a ostanú tam uveznení.

Vylepšenia a výskum - - Akadémia a Kováč
Pred tým ako môžeš začať trénovať nové typy vojakov v Kasárniach, je treba ich najskôr vyskúmať v Akadémii. Keď budeš mať už celkom dosť vojakov pravdepodobne budeš chcieť aby sa stali silnejší. Toto môžeš dosiahnuť vylepšením tvojich vojakov u KováčaKováč zlepšuje ako obranu tak aj útočné vlastnosti tvojich vojakov.

Špeciálne - - Hrdinský dvor a Zhromaždisko
Zhromaždisko je požiadavka prakticky pre všetky vojenské budovy. Môže byť postavené len na jednom mieste, na tom zahnutom dole napravo od Hlavnej budovy. Pomocou Hrdinského dvora môžeš obsadzovať opustené údolia (oázy) s tvojim hrdinom.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie