Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Suroviny - Všeobecne

Suroviny

Polia
Na prehlad polí sa môžeš dostať kliknutím na prvý kruh hore na travianovskej obrazovke. Ak sa poobzeráš dookola, uvidíš hodinovú produkciu surovín, svojich vojakov (možno žiadnych) a 4 typy surovinových polí:

Typ suroviny Vzhľad Poznámky
Drevo g1 Germáni ako kmeň majú vojakov ktorých tréning vyžaduje veľa dreva. Budova Rezidencia potrebuje tiež veľa dreva na svoje vylepšenia.
Hlina g2 Hlina je primárna surovina pre Galský kmeň, ktorý má veľmi hlinovo náročných vojakov. Tak isto aj aktívne rozvíjaná dedina potrebuje relatívne viac hliny.
Železo g3 Táto surovina je hlavne používaná v drahom brnení Rimanských vojakov a ich hradieb. Z tohoto dôvodu budú Rimania vždy bažiť po železe.
Obilie g4 Najprobelmatickejšia surovina zo všetkých 4och. Budovy stoja menej obilia ako ostatných surovín a ty máš 6 obilných polí namiesto 4och, ale stále to nieje dosť. Toto je spôsobené tým že produkcia obilia je znížená vždy keď rozšíriš inú budovu alebo pole alebo vytrénuješ vojaka.

Aby sa zvýšila úroveň poľa, klikni na jeho obrázok a klikni na odkaz 'Rozšíriť na úroveň X'. Ak je tento odkaz neaktívny, mal by byť uvedený dôvod prečo.

Pokús sa udržať tvoju produkciu tak vyrovnanú ako sa dá s obilím na 50%. Napríklad:
Drevo: 100/hodina
Hlina: 100/hodina
Železo: 100/hodina
Obilie: 50/hodina
Samozrejme musíš produkciu prispôsobiť svojim skutočným potrebám, toto je len všeobecné pravidlo.

Uskladnenie - - Sýpka a Sklad surovín
Sýpka a Sklad surovín uskladňujú vyprodukované suroviny na neskoršie použitie. Sklad surovín uskladňuje Drevo, Hlinu a Železo, zatiaľ čo Sýpka iba Obilie. Neskôr v hre sú tieto budovy veľmi dôležité a sú to taktiež požiadavky pre budovy ako Trhovisko. V koncovej fáze hry sa stanú pre staviteľov Divu sveta prístupné budovy Veľká sýpka a Veľký sklad surovín.

Sekundárne odvetvia - - Píla, Tehelňa, Zlievareň, Mlyn a Pekáreň
Sekundárne odvetvia sú budovy ktoré dávajú bonus k produkcii suroviny určitého druhu. Každá surovina má svoju Sekundárnu odvetvie, pričom obilie má dokonca terciárne odvetvie v podobe pekárne.

  • Drevo: Píla píli všetko surové drevo prichádzajúce od Drevorubačov, čím zvyšuje jeho produkciu až o 25%. Vyžaduje Drevorubača na úrovni 10.
  • Hlina: Tehelňa spracováva všetku hlinu na tehly, čím zvyšuje jej produkciu až o 25%. Vyžaduje Hlinenú baňu na úrovni 10.
  • Železo: Zlievareň vytvára ingoty zo surového železa naťaženého v baniach, čím zvyšuje produkciu železa až o 25%. Vyžaduje Železnú baňu na úrovni 10.
  • Obilie: Mlyn spracováva surové obilie na múku, čím zvyšuje produkciu obilia až o 25%. Vyžaduje Obilné pole na úrovni 5. Ak máš Mlyn rozšírený na úroveň 5, a zároveň Obilné pole na úrovni 10, môžeš vybudovať Pekáreň, ktorá pridáva dodatočných 25%.

Vylepšené uskladňovanie - - Veľká sýpka a Veľký sklad surovín
Ako sa hra vyvíja, môžeš nadobudnúť potrebu uskladńovania stále väčšieho a väčšieho množstva surovín a stále máš nejaké volné stavebné parcely v dedine. Ak získaš artefakt ktoré ti ich umožnia stavať, môžeš takto uskladniť oveľa viac surovín. Toto je nevyhnutnosť v prípade stavby Divu sveta, preto je v týchto dedinách možné stavať Veľké sklady surovín a Veľké sýpky aj bez vlastnenia artefaktu.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie