Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Úloha 09: Postav Akadémiu

Popis: Ak chceš v tejto dedine trénovať nové a silnejšie jendotky, musíš ich najskôr vyskúmať v Akadémii. Niektoré jednotky sú však veľmi drahé a na ich výskum potrebuješ splniť náročné požiadavky.

Postav Akadémiu.

Tip: V novej dedine môžeš trénovať len základný typ jednotiek. Aby si mohol trénovať zložitejšie jednotky, musíš ich najskôr výskúmať v Akademii v kažej dedine, v ktorej ich chceš následne trénovať. Na výskum niekorých jednotiek potrebuješ mať v dedine okrem Akadémie aj iné vojenské budovy.

Vyber voľné miesto v dedine a postav na ňom Akadémiu (záložka vojenské budovy). Na postavenie Akadémie potrebuješ mať v dedine hlavnú budovu a kasárne na úrovni 3.

Odmena: drevo 210 hlina 170 železo 245 obilie 115


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie