Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Úloha 05: Postav obilné pole

Popis: Keď sa pozrieš na stav svojej sýpky, napravo môžeš vidieť voľné obilie, ktoré ti ukazuje, koľko máš obilia pre stavbu novej budovy. Budovy pre svoju potrebu míňajú obilie z Obilných polí.

Tip: Postav Obilné pole. Vyber nerozvinuté obilné pole v okolí dediny a rozšír ho na úroveň 1.

Odmena: Okamžité dokončenie výstavby Obilného poľa a rozšírenie na úroveň 2


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie