Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Zlučovanie jednotiek

Zlučovanie jednotiek

Zlučovanie jednotiek je funkcia, ktorá je dostupná v špeciáli 2017, Fire and Sand. Umožňuje ti spojiť jednotky z rôznych dedín do jednej obrovskej armády, sprevádzajú ju však náklady na suroviny alebo zlato. So zlúčenými jednotkami sa následne zaobchádza tak, ako keby boli vycvičené vo svojej novej domovskej dedine; toto zahrnuje vylepšenia kováčskej dielne.

Ako zlúčiť jednotky

Musíš spraviť nasledovné:

  • Pošli jednotky, ktoré chceš zlúčiť do dediny, ktorá má byť ich novou domovskou dedinou.
  • Následne otvor v cieľovej dedine zhromaždisko.
  • V karte prehľadu nájdi jednotky, ktoré chceš zlúčiť.
  • Klikni na odkaz „zlúčiť v tejto dedine“.
  • Na ďalšej obrazovke vyber množstvo jednotiek, ktoré chceš zlúčiť. Toto ovplyvní cenu za zlúčenie.
  • Zlučovanie dokonči zaplatením surovinami (ak je to potrebné, môžeš použiť NPC obchodníka) alebo zlatom.

Obmedzenia pri zlučovaní jednotiek

  • Zlúčiť sa dajú len jednotky, ktoré patria jednému hráčovi.
  • Zlučovať sa nedajú osadníci, správcovia, zbrane na obliehanie ani hrdina (hrdinu môžeš jednoducho presunúť do ďalšej dediny).
  • Na výskum v akademii sa nevzťahuje žiadne obmedzenie. Jednotku môžeš zlúčiť v dedine aj keď nebola najskôr vyskúmaná v tejto dedine.

Náklady na zlúčenie jednotiek

Náklady na zlúčenie závisia od armády, ktorá sa zlučuje. Náklady sa rovnajú dvojnásobnej cene za verbovanie tejto armády. Namiesto toho môžeš použiť zlato; náklady sa vypočítajú vydelením nákladov so 40 000 a zaokrúhlením výsledku smerom nahor.

Príklad: Chceš zlúčiť 1 000 pálkarov. Náklady na vycvičenie 1 jednotky sú 95 75 40 40. Dokopy je to 250 surovín. Celkové náklady na zlúčenie budú 250 x 1 000 x 2 = 500 000 ( 190 000, 150 000, 80 000, 80 000). Namiesto toho môžeš zaplatiť zlatom, čo bude stáť: 500 000/40 000 = 13 zlata.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie