Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Čo je aliancia?

Aliancie sú zoskupenia hráčov, ktorí hrajú spoločne. Tieto skupiny môžu mať veľkosť až 60 členov. Aby si mohol založiť vlastnú alianciu, potrebuješ ambasádu na úroveň 3. Aby si sa mohol pridať k nejakej aliancii potrebuješ mať ambasádu aspoň na úrovni 1.Zvýšením úrovne ambasády zväčšíš počet hráčov, ktorí môžu byť prijatí do aliancie o 3. Ak bude ambasáda zničená nik z aliancie nebude vyhodený.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie