Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Koho ambasáda sa počíta ako limit pre alianciu?

Najvyššia úroveň ambasády v aliancii určuje, koľko hráčov môže byť do aliancie prijatých. Takže ak hráč s najvyššou ambasádou v aliancii ju opustí, potom ambasáda, ktorá má aktuálne najväčšiu úroveň v danej aliancii bude limitujúca na počet hráčov, ktorí sa môžu prijať. Ak je počet hráčov v aliancii vyšší ako je najväčšia úroveň ambasády v aliancii, hráči môžu v danej aliancii ostať, ale po opustení hráča z aliancie už nebude možné prijať ďalšieho hráča, pokiaľ sa počet členov nezníži na požadovanú úroveň resp. úroveň najvyššej ambasády sa nezvýši pre daný počet členov.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie