Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Palác

Palace

Požiadavky: Ambasáda úroveň 1, Ambasáda úroveň 5, Rezidencia možno ešte neexistuje, min verzia Travianu: 2.5

Kráľ alebo Kráľovná kráľovstva žijú v Paláci. Iba jeden Palác môže existovať v tvojom kráľovstve v rovnakom čase. Takiež je Palác jediná budova kde môžeš vyhlásiť dedinu za tvoju hlavnú dedinu.

Keď už je v dedine postavený Palác, nemôže tam byť postavená rezidencia a opačne. Palác môžeš vytrénovať troch osadníkov/osadníkov/osadníkov alebo jedného kmeňového vodcu/náčelníka/senátora na úrovni 10, 15 a 20 na založenie alebo dobytie novej dediny ako je to popísané na stránke o nových dedinách.

Palác má niekoľko dôležitých vlastností:

  • Palác je jediné miesto kde môžeš prehlásiť dedinnu za hlavnú dedinu. Hlavná dedina nemôže byť dobytá, ale môže byť úplne zničená katapultami. Navyše, toto je jediná dedina kde môže byť postavený kamenár a tiež jediná dedina kde môžu byť surovinové polia rozširované nad úroveň 10.
  • Palác môže byť úplne zničený nezávisle na tom koľko máte dedín.

Tabuľky nižšie ukazujú ceny tréningu tvojich expanzívnych jednotiek:

Cena tréningu Rimanských jednotiek
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Senator Senátor 30750 27200 45000 37500 5
Settler Osadník 4600 4200 5800 4400 1
Cena tréningu Germánskych jednotiek
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Chief Kmeňový vodca 35500 26600 25000 27200 4
Settler Osadník 5800 4400 4600 5200 1
Cena tréningu Galských jednotiek
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Chieftain Náčelník 30750 45400 31000 37500 4
Settler Osadník 4400 5600 4200 3900 1

Atribúty závislé na úrovni (ako cena stavby a generované kultúrne body) môžu byť nájdené tu.
Pre úplnú tabuľku konštrukčných časov klikni na tento odkaz pre server s 1x rýchlosťou a tento odkaz pre server s 3x rýchlosťou.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie