Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Palisáda (Galovia)

Palisade

Požiadavky: limitované Galovia, min verzia Travianu: 2.5

Pomocou vybudovania Palisády môžete ochrániť svoju dedinu pred barbarskými hordami vašich nepriateľov. Čím vyššia úroveň Palisády, tým dáva vašim vojakom väčší obranný bonus. Palisáda môže byť postavená iba u Galov a je priemerom v obrannom bonuse ktorý poskytuje ako aj v odolnosti voči nepriateľským baranidlám ktoré sa ju pokúšajú zničiť.

Bonus poskytnutý vašim vojakom je v percentách o veľkosti (1.025^úroveň)*100 a zoznam potrebných baranidiel na jej zničenie je uvedený nižšie.

Ako bonus zvyšuje základnú obrannú hodnotu dediny o 8 bodov za úroveň.

Palisáda môže byť postavená iba na hnedej obrube tvojej dediny, respektíve na priekope.

Atribúty závislé na úrovni (ako cena stavby a generované kultúrne body) môžu byť nájdené tu.
Pre úplnú tabuľku konštrukčných časov klikni na tento odkaz pre server s 1x rýchlosťou a tento odkaz pre server s 3x rýchlosťou.

Tabuľka nižšie ukazuje potrebný počet baranidiel na zbúranie palisády. Pamätaj že baranidlá musia bitku prežiť.

Úroveň múru Baranidlá
1 1
2 2
3 4
4 6
5 8
6 11
7 15
8 19
9 23
10 28
11 34
12 40
13 46
14 53
15 61
16 69
17 77
18 86
19 96
20 106

Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie