Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Mlyn

Grain Mill

Požiadavky: Obilné pole úroveň 5, min verzia Travianu: 2.5

Tu je tvoje obilie mleté na múku. V závislosti od jeho úrovne môže Mlyn zvýšiť tvoju produkciu obilia až o 25%.

Percentá pridané k tvojej produkcii sú počítané na základe hrubej produkcie tvojich obilných polí. To znamená na základe produkcie tvojich polí bez hocijakých bonusov.

Atribúty závislé na úrovni (ako cena stavby, generované kultúrne body a celkový nárast produkcie obilia) môžu byť nájdené tu.
Pre úplnú tabuľku konštrukčných časov klikni na tento odkaz pre server s 1x rýchlosťou a tento odkaz pre server s 3x rýchlosťou.Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie