Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Mestské hradby (Rimania)

City Wall

Požiadavky: limitované Rimania, min verzia Travianu: 2.5

Postavením Mestskej hradby môžeš ochrániť svoju dedinu pred barbarskými hordami tvojich nepriateľov. Čím vyššia je úroveň Mestskej hradby, tým poskytuje tvojim vojakov väčší obranný bonus. Mestská hradba môže byť postavená iba Rimanmi a poskytuje najväčší obranný bonus ale zároveň je veľmi jednoduché ju zbúrať. Bonus poskytnutý vašim vojakom je v percentách o veľkosti (1.03^level)*100 a zoznam potrebných baranidiel na jej zničenie je uvedený nižšie.

Ako bonus zvyšujú základnú obrannú hodnotu dediny o 10 bodov za úroveň.

Mestské hradby môžu byť postavené iba na hnedej obrube tvojej dediny vedľa priekopy.

Atribúty závislé na úrovni (ako cena stavby a generované kultúrne body) môžu byť nájdené tu.
Pre úplnú tabuľku konštrukčných časov klikni na tento odkaz pre server s 1x rýchlosťou a tento odkaz pre server s 3x rýchlosťou.

Tabuľka nižšie ukazuje ako veľa baranidiel je potrebných na zničenie múru. Uvedené počty baranidiel musia prežiť bitku.

Úroveň múru Baranidlá
1 1
2 2
3 2
4 3
5 4
6 6
7 8
8 10
9 12
10 14
11 17
12 20
13 23
14 27
15 31
16 35
17 39
18 43
19 48
20 53

Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie