Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Zemná hrádza (Germáni)

Earth Wall

Požiadavky: limitované Germáni, min verzia Travianu: 2.5

Postavením Zemnej hrádze môžeš ochrániť svoju dedinu pred barbarskými hordami tvojich nepriateľov. Čím vyššia je úroveň Zemnej hrádze, tým poskytuje tvojim vojakov väčší obranný bonus. Zemná hrádza môže byť postavená iba Germánmi a poskytuje malý obranný bonus no je extrémne ťažké ju zbúrať. Percentuálny bonus ktorý pridá tvojim jednotkám je o hodnote (1.02^level)*100 a zoznam počtu rams potrebných na zničenie tej ktorej úrovne hrádze nájdeš nižšie.

Ako bonus zvyšuje základnú obrannú hodnotu dediny o 6 bodov za úroveň.

Zemná hrádza môže byť postavená iba na hnedej obrube tvojej dediny hneď vedla priekopy.

Atribúty závislé na úrovni (ako cena stavby a generované kultúrne body) môžu byť nájdené tu.
Pre úplnú tabuľku konštrukčných časov klikni na tento odkaz pre server s 1x rýchlosťou a tento odkaz pre server s 3x rýchlosťou.

Tabuľka nižšie ukazuje ako veľa baranidiel treba na zničenie múru. Uvedené počty baranidiel musia prežiť bitku.

Úroveň múru Baranidlá
1 1
2 4
3 8
4 13
5 19
6 27
7 36
8 46
9 57
10 69
11 83
12 98
13 114
14 132
15 151
16 171
17 192
18 214
19 238
20 263

Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie