Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Ochrana pred dobytím dediny

Hráčom sa veľakrát nepodarí ubrániť svoju dediny pred prebratím, pretože nevedia ako majú reagovať na útok resp. reagujú až príliš neskoro. S dobrou obranou môže obranca vážne oslabiť útočníka a ešte si aj ubrániť dedinu pred prebratím.

Predpoklady

Špehovia
Špehovia sú častokrát podceňovaní, ale sú veľmi lacní a môžu zabrániť útoku a to veľmi ľahko. Hráč hľadajúci svoju obeť, ktorej chce ukradnúť dedinu, častokrát pred útokom špehuje dedinu, pretože vždy je tu možnosť, že stratí svoju armádu. A na druhej strane, ak sa aj podarí hráčovi vyšpehovať dedinu, aspoň budeš vedieť, že ťa niekto vyšpehoval.

Mestská hradba / palisády / zemná hrádza
Tieto obranné budovy ti zvyšujú obranu jednotiek v dedine až do 81% (pre presnú hodnotu je potrebné pozrieť danú stavbu). S týmto bonusom aj relatívne malá armáda môže byť zničujúca.

Aliancie
Dobrá aliancia nemá iba členov s výborným útokom a neodstrašuje iných hráčov iba svojim menom, ale napomáha členom, na ktorých je vedený útok. Aj diplomacia je dôležitá!

Oslavy
Ak je to možné, v každej dedine by si mal mať Radnicu na úrovni 10, takže môžeš začať organizovať veľké oslavy, čo ovplyvní senátorov v tvoj prospech. Ďalej oslavami získaš ďalšie kultúrne body a ty tak skôr môžeš mať ďalšiu dedinu.

Analýza útokov

Rozoznávame 3 druhy útokov:

 • Nájazd

  Tento typ útoku sa väčšinou robí s jednotkami s vyššou rýchlosťou a tak môžu obrancu prekvapiť.

 • Falošné (Fake) útoky

  Používané najmä v kombinácii s dobývacím útokmi, aby si tak zmiatol obrancu, takže nebude vedieť, ktorý útok je pravý.

 • Dobyvací útok

  Dobyvací útok sa väčšinou robí v niekoľkých vlnách, ktoré obsahujú katapulty a baranidlá, čo ich robí veľmi pomalými.

Rýchlosť tvojho útoku závisí od najpomalšej jednotky poslanej v útoku. Baranidlá a ešte viac katapulty sú potrebné na dobytie dediny (na zničenie paláca alebo rezidencie), ale sú to najpomalšie jednotky pre každý národ. Ak zistíš, že na teba ide útok, možeš si v zhromaždisku prezrieť odkiaľ bol útok odoslaný. Na výpočet rýchlosti môžeš použiť trebárs túto kalkulačku cestovania jednotiek. Pri tomto spôsobe však potrebuješ útok zaregistrovať čo najskôr, preto je potrebná aktivita na účte.

Následne viacero útokov vedených po sebe značí preberanie, ale takisto to môžu byť fake útoky.Takisto si prever dedinu, ktorá bola vybraná k útoku. Dedina s populáciou 300 väčšinou nebýva cieľom (môže byť, keď sa jedná o údolia 9 a 15 obilnými poľami). Najčastejšie sú cieľom veľké dediny, dediny so strategickým významom alebo dediny kde máš vyrobené alebo umiestnené vojsko.

Dobývacie vlny delíme na: čistiace, ktoré zničia všetku obranu v dedine nepriateľa (vo väčšine prípadov spolu s obranným valom), nasledujú katapulty (na zničenie paláca alebo rezidencie) a nasledujú senátori, ktorí majú za úlohu znížiť lojalitu obyvateľov v danej dedine. Tento postup je obvyklý vo väčšine prípadov, niekedy však sú útoky kombinované alebo rozdelené do fake útokov. Takisto útočník sa pokúsi vtesnať útoky do čo najkratšej doby, aby tak znemožnil obrancovi poslať tzv. medzidef, teda obranu vtesnať medzi 2 útoky.

Obranné stratégie

Obrancovia majú niekoľko možností ako reagovať pri zistení takýchto útokov.
V prvom rade, aj v prípade že stratíš nádej, pri použití vhodnej stratégie môžeš spôsobiť útočníkovi značné škody a naučíš sa ako v budúcnosti zareagovať lepšie.
Pamätaj, že aj útočník sa musel naučiť ako sa dediny preberajú a ako to robiť lepšie a efektívnejšie. Každý prichádzajúci útok je spôsob ako sa môžeš zlepšiť.

Betón
Táto stratégia sa spolieha na to, že v dedine zhromaždíš také množstvo obranných jednotiek, ktoré rozmetá útočníkovu armádu. Pamätaj, že by si mal používat kombinovanú armádu, pretože nevieš, či útočník zaútočí pechotou alebo jazdou.
Jednotky by si mal mať v dedine predtým ako dorazí prvý útok. Môžeš dokonca skombinovť jednotky z viacerých dedín a od rôznych hráčov a vytvoriť tak veľkú obrannú armádu, toto útočník urobiť nemôže. Mal by si napísať správu svojej aliancii a kamarátom aby ti poslali dostatok obilia, nech ti armáda nezahynie od hladu ešte pred útokom.

Medziobrana (medzideff)
Použitie tejto stratégie je trošku náročnejšie, najmä proti skúsenému útočnikovi, ale môže byť úspešné aj malým množstvom obranných jednotiek. AK si si nie istý, či to dokážeš, ale chceš to vyskúšať, mal by si použiť aj stratégiu "betón".
V tejto stratégii ignoruješ čistiacu vlnu a príchod obranných jednotiek načasuješ tak, aby prišli za čistiacou vlnou, ale pred vlnu/vlny s katapultami. To znamená, že budeš mať len malé straty, možno 1-2 budovy a niekoľko vojakov.
Pamätaj ale, že útočník môže poprosiť kamaráta, aby poslal ďaľšiu čistiacu vlnu, alebo sám pošle útoky v takom rýchlom slede, že nebude možné poslať medzideff.

Obrana slávnosťami
V tejto stratégii sa budeš brániť veľkými slávnosťami.  Znížia efektivitu nepriateľských správcov (senátor, náčelník, kmeňový vodca) až o max. 5%, takže ich útočník bude musieť poslať viac. Ak ich útočník pošle málo, loajalita tvojej dediny nepoklesne dostatočne. Táto stratégia je veľmi, veľmi riskantná, pretože opatrný útočník vždy pošle dostatočný počet správcov, aby negoval účinok slávností.

Protiútok

 • Lúpenie obilia

  Keď vidíš prichádzajúci útok, ktorý dorazí za niekoľko hodín, môžeš sa pokúsiť zaútočiť na útočiacu dedinu a ulúpiť obilie. Ak uspeješ, či už v ulúpení obilia alebo zničení sýpky, niekoľko útočiacich jednotiek pravdepodobne umrie od hladu skôr ako útok na tvoju dedinu dorazí.
  Tento protiútok môže uskutočniť aj tvoj kolega z aliancie alebo spojenec, ktorí sa nachádzajú bližšie k útočníkovi, takže útočiace jednotky začnú hladovať skôr. Pri tejto stratégii je dôležité, aby bol útočník po zaslaní svojho útoku offline, alebo aby nemal dostatok času na bránenie svojej dediny.

 • Dobytie (prebratie) útočiacej dediny

  Dobytie útočiacej dediny nuielen že zastaví prichádzajúci útok, ale aj vážne poškodí útočníka. Príde o jednotky aj dedinu. Žiaľ, tento spôsob zastavenia útoku vačšinou zlyhá, pretože tvoje jednotky potrebujú približne rovnaký čas na cestovanie, ako potrebujú útočníkové jednotky na cestu k tebe. Ale s pomocou kolegov z aliancie a spojencov sa to dá dosiahnuť.

Znovudobytie

 • Zničenie útočnej armády

  Pri tejto taktike "dovolíš" útočnikovi prebrať tvoju dedinu, ale okamžite po strate dedinky tam dorazí tvoja útočná armáda a zničí súperove jednotky (jednotky ktoré sprevádzali správcu ktorý prebral dedinu zostávajú v dedine). Keď sa takéto niečo stane, útočník nielen že príde o dedinu, správcu, ale aj o drahocenné jednotky. Použitím svojho správcu vieš dedinu hneď získať nazad, ale musíš byť rýchly, aby útočník medzičasom nepostavil rezidenciu alebo palác.
  Pamätaj, že útočník može do poslednej útočiacej vlny vložiť aj obranné jednotky, ktoré tak budú brániť jeho novú dedinu, kým nepríde viac obranných jednotiek.
  Postaviť rezidenciu alebo palác na zvýšenie loajality hneď po dobytí dediny je veľmi dobrý nápad.

 • Nepriateľove samozničenie

  Toto je obmena predchádzajúcej stratégie, ale dá sa uskutočniť len ak máš dostatok času na zničenie vlastnej rezidencie alebo paláca a zníženie loajality pod 20%. Potom by si mal nechaž útočníkovi prebrať dedinu, ale v tomto prípade dedinu preberie prvý útočiaci správca a každá útočná vlna čo dorazí potom narazí na "obrancov". Keď sa toto stane, môžeš si prebrať dedinu nazad bez obáv, že útočník pošle ďaľšie útočné vlny. Je to zničujúca a diabolská stratégia.  Tip: kvôli súperovym katapultom prídeš o nejakú ďaľšiu budovu okrem paláca alebo rezidencie.

Využi súperove chyby

Vo väčšine prípadov nebudeš mať do činenia s "profesionálnym" hráčom, ale aj keby áno, nikto nie je dokonalý. Chyby útočníka musíš vedieť využiť vo svoj prospech bez ohľadu na to kto útočí. Každá šanca ktorú dostaneš aby si zabánil prebratiu dediny je bonus.

Falošné (Fake) útoky
Toto sú príznaky, že útoky su zrejme falošné:

 • ojedinelý útok na menej dôležitú dedinu (z pohľadu útočníka!), kým na jednu dedinu sa valí množstvo útokov.
 • Veľa útokov s rozličným časom príchodu (niekoľkominútová medzera medzi útokmi naznačuje, že útočník nie je veľmi skúsený).
 • Pravidelné útoky rovnakou jednotkou z rovnakej dediny

Zapojenie aliancie
Ak útočník zapojí do útoku aj hráčov zo svojej aliancie, môžeš si byť viac-menej istý, že príde pošlú aj ďaľšiu čistiacu vlnu alebo katapulty, najmä ak je útočník slabý. Ale pozor, aliancia môže nakoniec poslať len fake útoky!

Nepredvídateľné okolnosti
Občas žiaľ tvoje plány môže prekaziť technická porucha alebo iná okolnosť:

 • Lagy

  Lagy sa vyskytujú keď je server príliš zaťažený. Vtedy sa spomalí spracovávanie udalostí (načítanie stránky, alebo potvrdenie akcie) až na niekoľko sekúnd alebo minút. takáto udalosť ovplyvní oboch, obráncu aj útočníka, a môže zrušiť plán tak, že katapulty dorazia skôr ako čistiaca vlna.

 • Zlyhanie servra

  Úplné zlyhanie servra je zriedkavé, ale môže byť zničujúce, ak sa stane v "nesprávny" okamih. Môže sa stať, že útočník pošle katapulty, ale ďalej už nebude môcť urobit vôbec nič, pretože databáza zlyhá. Môže ublížiť aj obrancovi, keďže si nebude vedieť zadovážiť dostatočnú obranu.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie