Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Čo je to IRC?

IRC je technológia ktorú spoločnosť Travian Games používa pre chat-systémy mimo hry samotnej. IRC skratka znamená Internet Relay Chat a je v skutočnosti staršia ako web samotný. Viac informácii o IRC môžete nájsť tu. Počínajúc marcom 2006 vytvoril Travian Games jeho vlastnú IRC sieť, ktorá má momentálne cez 1000 používateľov ktorí sú v spojení v akýkoľvek čas počas dňa.

Väčšina krajín si vytvorila ich vlastné kanály, ktoré sú prístpupné kliknutím na voľbu "Chat" v hre alebo pripojením sa na kanál #travian.XX. kde XX znamená skratku krajiny kde sa nachádzate.

Príklad pre www.travian.sk - #travian.sk


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie