Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Infraštruktúra - Všeobecne

Infraštruktúra

Infraštruktúrne budovy sú všetky budovy ktoré nemajú nič spoločné s armádou. Tieto budovy sú strušne popísané nižšie.

Radnica
V radnici sa usporadúvajú slávnosti. Na úrovni 1 môžeš usporiadať malé a na úrovni 10 veľké slávnosti. Slávnosti ti prinášajú kultúrne body a veľké slávnosti môžu napomôcť pri preberaní dediny.

Kamenár
Majstri kameňa žijú u kamenára a robia tvoje budovy ťažšie zničitelné katapultami. Táto budova môže byť postavená iba v hlavnej dedine.

Pokladnica
Pokladnica je požadovaná na vlastnenie artefakt alebo konštrukčný plán pre Div sveta

Div sveta
Div sveta, alebo aj DS, je potrebný na ukončenie Travianovského kola. Prvá aliancia, ktorá rozšíri svoj Div sveta na úroveň 100 vyhráva.

Hlavná budova
Hlavná budova, alebo aj HB, je najdôležitejšia budova v Traviane. Takmer všetky budovy totiž potrebujú Xtú úroveň hlavnej budovy aby mohli byť postavené a vylepšením hlavnej budovy taktiež zrýchli vylepšovací čas tvojich budov a polí. Od úrovne 10 môžeš z hlavnej budovy aj búrať budovy.

Úkryt
Úkryt je určtený na schovanie surovín preed prichádzajúcimi útočníkmi. Toto je užitočné hlavne v skorých fázach hry kedy nemáš dosť vojakov aby si sa mohol efektívne brániť proti väčším súperom.

Expanzia - palác a rezidencia
Ako sa tvoja prvá dedina neustále zväčšuje a zväčšuje, budeš v istom momente založiť nové dediny. Toto môže byť prevedené vytrénovaním Osadníkov. Osadníci môžu byť postavení ak máš volný slot na dedinu, ktorý sa vytvorí keď máš palác na úrovni 10, 15 alebo 20 alebo rezidenciu na úrovni 10 a 20.

Obchodovanie - trhovisko a obchodná kancelária
Vždy budeš mať nevyrovnané množstvo surovín ak budeš hrať naozaj aktívne. Aby si to mohol vyriešiť, môžeš obchodovať s ostatnými hráčmi použitím trhoviska. Neskôr v hre budeš potrebovať väčších obchodníkov, to sa dá dosiahnuť pomocou vybudovania obchodnej kancelárie.

Ambasáda
Ambasáda Ambasáda je miesto pre tvojich diplomatov. Umožňuje ti vstúpiť do aliancie alebo založiť vlastnú. Na vstup do aliancie budeš potrebovať ambasádu na úrovni 1 a pozvánku od veliteľa aliancie. Na založenie vlastnej aliancie je potrebná ambasáda na úrovni 3.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie