Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Čo sú aukcie?

Aukcia je proces nakupovania a predávania tovaru alebo služby ponúknutého a zakúpeného za najvyššiu cenu, ktorú si dražiteľ sám zadal.

Rozumieš tomu?

Nie?

Ak to napíšeme jednoduchšie. V aukcii si osoba, ktorá chce za daný predmet minúť najviac vyhráva.

Aby si sa mohol zúčastniť aukcií Travianu, musíš kliknúť na záložku s kladivkom naľavo od obrázku hrdinu:

auctions

Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie