Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Ako môžem udeliť práva hráčovi mojej aliancie?

Udeliť práva hráčovi vo vašej aliancii môžete tým že klikneš na ambasádu, následne na "k aliancii". Potom treba kliknúť na "možnosti" a nakoniec na "udeliť hodnosť".

Vo vysúvateľnom menu treba vybrať meno hráča ktorému majú byť práva udelené. Teraz treba vybrať práva ktoré mu majú byť udelené, znova potvrdiť kliknutím na "Uložiť":

assign_position

 Hráčom aliancie môžu byť udelené nasledovné práva:

  • udeliť hodnosť (Rada: Buď opatrný s udelovaním tejto hodnosti inému hráčovi. Hocikto s ňou tak bude schopný zobrať ti tvoje vlastné práva!)
  • vyhodiť hráča
  • zmeniť popis aliancie
  • aliančná diplomacia
  • hromadné správy celej aliancii
  • pozvať hráča do tejto aliancie
  • spravovať fórum


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie