Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Aliančná diplomacia

Stránka s diplomaciou je najvyužívanejšia stránka každej aliancie. Prvá možnosť ti umožní posielať DoN (Dohodu o Neútočení), Spojenectvo, alebo vyhlásiť vojnu inej aliancii. Pred vložením diplomatickej ponuky je potrebné zadať názov aliancie, ktorej ideš ponuku posielať.

Pod týmito možnosťami nájdeš zoznam ponúk, ktoré si poslal a ešte stále čakajú na diplomatickú akciu (akceptovanie alebo zamietnutie) od inej aliancie. Podobne ďalší zoznam ti poskytne informácie o ponukách poslaných tvojej aliancii (ponuky poslané tebe inou alianciou) vrátane možnosti akceptovať alebo zamietnuť ponuku.

Nakoniec, posledný zoznam  zobrazí už existujúce diplomatické vzťahy medzi tvojou a inou alianciou. Tieto zahŕňajú vojny, DoN a spojenectvá.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie