Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Pravidlá hry

Pravidlá hry

Pravidlá hry pre Travian.sk môžeš nájsť tu.

Všeobecné obchodné podmienky

Platné Všeobecné Obchodné Podmienky ku hre Travian.sk môžeš nájsť tu.

Systémové / Automatické kontroly v hre

Niektoré kontroly dodržovania pravidiel hry sú automatické. Preto už nie je možné dostať blokovanie účtu za poslanie veľa surovín alebo za dobytie/útočenie na inú dedinu: systém nedovolí porušiť tieto pravidlá.

Automatická kontrola posielania surovín

Aby sme zabránili obrovskému presunu surovín vytvorili sme systém automatickej kontroly posielania surovín medzi účtami. Tento systém je popísaný nižšie.

Limit, ktorý môže jeden hráč poslať inému je teraz daný v kóde. Preto už nie je možné, aby si dostal blok za posielanie priveľa surovín: systém to jednoducho nedovolí.

Limity sú odvodené od vzťahu medzi jednotlivými účtami.

Rozpoznávame tieto typy pripojení:

 • Typ 1 Hráči neboli zástupcami, nepoužívajú rovnaký počítač, alebo rovnakú sieť (IP).
 • Type 2 Hráči boli zástupcami alebo používajú rovnakú sieť (IP).
 • Type 3 Hráčí sú zástupcami alebo používajú rovnaký počítač.

 

Takisto rozpoznávame 6 typov presunov:

 • Suroviny presúvané väčšiemu hráčovi
 • Suroviny presúvané menšiemu hráčovi
 • Suroviny presúvané väčšiemu hráčovi na živenie vlastnej podpory
 • Suroviny presúvané menšiemu hráčovi na živenie vlastnej podpory
 • Nájazdy na väčšieho hráča
 • Nájazdy na menšieho hráča

 

Hodinová produkcia

Všetky limity sú postavené na hodinovej produkcii. Suroviny vyprodukované za hodinu, teda suma produkcie dreva, hliny, železa a obilia (všetko obilie vyprodukované mínus počet obyvateľov) z celého účtu. Následne priemerný hodinový čistý príjem z nájazdov (počet nakradnutých surovín mínus počet surovín ukradnutých z účtu) je pridaný k hodinovej produkcii účtu.

Možné kombinácie surovín:

Ak je posielanie surovín limitované iba na obilie (napr. zásobovanie podpôr alebo zásobovanie dedín s artefaktom) nie je možné spolu so zásobovaním posielať aj iné suroviny. Preto musíš dať pozor akú kombináciu surovín sa chystáš poslať.

Posielanie surovín v predstihu:

V niektorých prípadoch nie je dovolené posielanie surovín na niekoľko dní dopredu. Napríklad ak je povolené poslať suroviny 7 dní dopredu, môžeš poslať hodinovú produkciu za 7 dní dopredu.

Pravidlá pre typ 1

 • môže poslať 2 hodinové produkcie väčšiemu hráčovi (7 dní dopredu), ale nemôže poslať žiadne suroviny, ak je účet menší ako 40.
 • môže poslať 3 hodinové produkcie menšiemu hráčovi (7 dní dopredu), ale nemôže poslať nič, ak je tvoj účet menší ako 40 obyvateľov.
 • môže poslať väčšiemu hráčovi 150% obilia skonzumovaného tvojimi vojakmi na podpore (100% na 24h vopred)
 • môže poslať menšiemu hráčovi 300% obilia určeného na spotrebu vojakov na podpore (100% na 24h vopred)
 • môže posielať nájazdy na väčšieho hráča neobmedzene (ak sa nachádza v rovnakej aliancii, platí bod 2. v tejto sekcii)
 • môže posielať nájazdy na menšieho hráča neobmedzene (ak sa nachádzajú v rovnakej aliancii platí bod 1. v tejto sekcii)

 

Pravidlá pre spojenie typ 2

 • môže poslať 1 hodinovú produkciu väčšiemu hráčovi (3 dni dopredu), ale nemôže poslať nič, ak je účet menší ako 40.
 • môže poslať 2 hodinové produkcie menšiemu hráčovi (3 dni dopredu), ale nemôže poslať nič, ak je účet menší ako 40
 • môže poslať väčšiemu hráčovi 125% obilia spotrebovaného tvojimi podporami na inom účte (100% na 12h vopred)
 • môže poslať menšiemu hráčovi 150% obilia spotrebovaného vlastnými jednotkami na podpore (100% na 12h vopred)
 • môže posielať nájazdy na väčšieho hráča neobmedzene (ak sa nachádza v rovnakej aliancii, platí bod 2. v tejto sekcii)
 • nájazdy na menšieho hráča sa limitované bodom 1. tejto sekcie.

 

Pravidlá pre spojenie typ 3

 • nemôže poslať nič väčšiemu hráčovi, väčší hráč musí surovinz poslať ako prvý
 • môže poslať 2 hodinovú produkciu menšiemu hráčovi (1 deň dopredu) ale nemôže poslať nič, ak je účet menší ako 40
 • menší hráč môže poslať 100% obilia, ktoré spotrebuje vojsko na podpore (100% na 6 hodín dopredu)
 • môže poslať100% obilia spotrebované vojskom na podpore (100% na 12 hodín dopredu)
 • menší hráč môže posielať nájazdy podľa §2
 • väčší hráč môže posielať nájazdy podľa paragrafu §1
 • nemôže posielať nájazdy na dedinu, kde boli poslané suroviny za posledných 6 hodín

 

Výnimky

 • Dedina s Divom Sveta môže byť zásobovaná neobmedzene
 • Do dediny s Divom Sveta môže byť posielaná podpora alebo môžu byť vedené nájazdy neobmedzene.
 • Dedina s Artefaktom môže byť zásobovaná obilím neobmedzene.
 • Výmena surovín cez trhovisko: Ak je obchodná bilancia (bez nájazdov a zásobovania) v limite do 20%, obchod je realizovateľný.

 

Automatická ochrana preberania

Kontrola preberania dediny inému hráčovi je tiež kontrolovaná automaticky.

Tieto kontroly nie sú až také komplikované ako predchádzajúce, ale takisto závisia od spojenia účtov.

Rozlišujeme typy pripojenia:

 • Typ 1 Hráči neboli zástupcami a ani nepoužívajú rovnaký počítač alebo rovnakú sieť (IP).
 • Typ 2 Hráči boli navzájom previazaní zástupom alebo používajú rovnakú sieť (IP).
 • Typ 3 Hráčí sú zástupcami alebo používajú na hru rovnaký počítač.

 

Pravidlá pre spojenie Typ 1

 • môže dobyť dedinu pokiaľ obaja hráči nie sú v rovnakej, alebo spriatelenej aliancii po dobu 2 dní

Pravidlá pre spojenie Typ 2

 • môže dobyť dedinu pokiaľ hráč nebol aktívny na zústupe za posledných 14 dní a hráči nie sú z rovnakej alebo spriatelenej aliancie po dobu aspoň 2 dní.

Pravidlá pre spojenie Typ 3

 • nemôžu si navzájom dobyť dedinu

 

Výnimky

 • Div Sveta môže byť dobytý kedykoľvek pokiaľ sa nejedná o poslednú dedinu daného účtu obrancu.
 • Dedina s artefaktom môže byť dobytá kedykoľvek, pokiaľ sa nejedná o hlavnú dedinu alebo poslednú dedinu na účte obrancu.

 

Detekcia botov

Dobré správy pre tých, ktorí na ne čakali.

Veľa z vás bolo naštvaných, pretože stále viac a viac botov a skriptov bolo v Traviane používaných.

Čo to znamená pre teba?

Pre čestne hrajúcich hráčov vôbec nič, môžu aj naďalej hrať takisto ako hrali doteraz. Na druhej strane, hráči ktorí budú používať botov alebo skripty budú potrestaní CAPTCHA po tom ako zistíme používanie skriptov.


Všetky účty na serveroch budú kontrolované súčastne! Detekcia bude prebiehať v náhodne zvolených intervaloch na všetkých účtoch na danom serveri. To znamená, že hráč síce môže nejakú dobu používať skript, problémy nastanú ak daný hráč bude testovaný na používanie skriptov.

Táto kontrola je plne automatická. Aktivita na účte 24/7 nebude vôbec zohľadňovaná pri testovaní na skriptovanie.

Hráčovi zachytený touto kontrolou nebude zobrazovaná iba CAPTCHA, ale takisto dostane aj trest za používanie skriptov. Čím viac pozitívnych kontrol prebehne na účte tým bude trest vyšší.

Keďže tento systém je stále vo vývoji a vylepšujeme ho, budeme stále o krok vpred oproti programátorom botov, aj keď ich oni zmenia. Znamená to, že nečestný hráč bude mať výhodu iba na veľmi krátky čas.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie