Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Jetnotky - Príroda

    Att Def Def upkeep Rýchlosť
Rat Potkan 10 25 20 1 20
Spider Pavúk 20 35 40 1 20
Snake Had 60 40 60 1 20
Bat Netopier 80 66 50 1 20
Wild Boar Diviak 50 70 33 2 20
Wolf Vlk 100 80 70 2 20
Bear Medveď 250 140 200 3 20
Crocodile Krokodíl 450 380 240 3 20
Tiger Tiger 200 170 250 3 20
Elephant Slon 600 440 520 5 20

Počet skúseností, ktoré získa hrdina za zabitie zvierat sa určuje podľa ich výživy. Takže Netopier pridá hrdinovi len 1 bod skúsenosti, Krokodýl 3 body skúseností a Slon pridá 5 bodov skúseností.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie