Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Budovanie - Prehľad budov

Drevorubač
Clay Pit
gid 1
Požiadavky -
Hlinená baňa
Clay Pit
gid 2
Požiadavky -
Železná baňa
Iron Mine
gid 3
Požiadavky -
Obilné pole
Cropland
gid 4
Požiadavky -
Píla
SawmillSawmill
gid 5
Požiadavky Drevorubač úroveň 10,
Hlavná budova úroveň 5
Tehelňa
BrickyardBrickyard
gid 6
Požiadavky Hlinená baňa úroveň 10,
Hlavná budova úroveň 5
Zlievareň
Iron FoundryIron Foundry
gid 7
Požiadavky Železná baňa úroveň 10,
Hlavná budova úroveň 5
Mlyn
Grain MillGrain Mill
gid 8
Požiadavky Obilné pole úroveň 5
Pekáreň
BakeryBakery
gid 9
Požiadavky Obilné pole úroveň 10,
Hlavná budova úroveň 5,
Mlyn úroveň 5
Sklad surovín
WarehouseWarehouse
gid 10
Požiadavky Hlavná budova úroveň 1
Sýpka
GranaryGranary
gid 11
Požiadavky Hlavná budova úroveň 1
Kováč
ArmouryArmoury
gid 13
Požiadavky Hlavná budova úroveň 3,
Akadémia úroveň 1
Turnajové ihrisko
Tournament SquareTournament Square
gid 14
Požiadavky Zhromadžisko úroveň 15
Hlavná budova
Main BuildingMain Building
gid 15
Požiadavky -
Zhromadžisko
Rally PointRally Point
gid 16
Požiadavky -
Trhovisko
MarketplaceMarketplace
gid 17
Požiadavky Hlavná budova úroveň 3,
Sklad surovín úroveň 1,
Sýpka úroveň 1
Ambasáda
EmbassyEmbassy
gid 18
Požiadavky Hlavná budova úroveň 1
Kasárne
BarracksBarracks
gid 19
Požiadavky Zhromadžisko úroveň 1,
Hlavná budova úroveň 3
Stajne
StableStable
gid 20
Požiadavky Kováč úroveň 3,
Akadémia úroveň 5
Dielňa
WorkshopWorkshop
gid 21
Požiadavky Akadémia úroveň 10,
Hlavná budova úroveň 5
Akadémia
AcademyAcademy
gid 22
Požiadavky Kasárne úroveň 3,
Hlavná budova úroveň 3
Úkryt
CrannyCranny
gid 23
Požiadavky -
Radnica
Town HallTown Hall
gid 24
Požiadavky Hlavná budova úroveň 10,
Akadémia úroveň 10
Rezidencia
ResidenceResidence
gid 25
Požiadavky Hlavná budova úroveň 5
Palác
PalacePalace
gid 26
Požiadavky Ambasáda úroveň 1,
Hlavná budova úroveň 5
Pokladnica
TreasuryTreasury
gid 27
Požiadavky Hlavná budova úroveň 10
Obchodná kancelária
Trade OfficeTrade Office
gid 28
Požiadavky Trhovisko úroveň 20,
Stajne úroveň 10
Veľké kasárne
Great BarracksGreat Barracks
gid 29
Požiadavky Kasárne úroveň 20
Veľké stajne
Great StableGreat Stable
gid 30
Požiadavky Stajne úroveň 20
Mestská hradba
City Wall
gid 31
Požiadavky
Zemná hrádza
Earth Wall
gid 32
Požiadavky -
Palisáda
Palisade
gid 33
Požiadavky -
Kamenár
Stonemason's LodgeStonemason's Lodge
gid 34
Požiadavky Hlavná budova úroveň 5,
Pivovar
BreweryBrewery
gid 35
Požiadavky Sýpka úroveň 20,
Zhromadžisko úroveň 10
Pasce
TrapperTrapper
gid 36
Požiadavky Zhromadžisko úroveň 1
Hrdinský dvor
Hero's MansionHero's Mansion
gid 37
Požiadavky Hlavná budova úroveň 3,
Zhromadžisko úroveň 1
Veľký sklad surovín
Great WarehouseGreat Warehouse
gid 38
Požiadavky Hlavná budova úroveň 10,
Div sveta úroveň 0
Veľká sýpka
Great GranaryGreat Granary
gid 39
Požiadavky Hlavná budova úroveň 10,
Div sveta úroveň 0
Div sveta
Wonder of the WorldWonder of the World
gid 40
Požiadavky -
Žriedlo
Horse Drinking TroughHorse Drinking Trough
gid 41
Požiadavky Stajne úroveň 20,
Zhromadžisko úroveň 10

Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie