Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

05. Ako používať prehľad dediny,centrum a mapu?

beginner


Toto je náhľad na tvoju dedinu. Tu staviaš svoje Surovinové polia aby si zvýšil ich produkciu. V tomto momente nie je ešte ziadne pole vystavane, čo znamená, že máš veľmi nízku Základnú produkciu surovín. Ale skôr ako sa budeme týmto zaoberať poďme si povedať niečo o Informáciach o prehľade dediny.1. : Tu je vypísané, koľko surovín z každého druhu máš aktuálne k dispozícii (ľavá čast z dvojice čísel) a koľko surovín môžeš maximálne momentálne uložiť (pravá čast z dvojice čísel). Nikdy nemôžeš uchovať viac surovín ako čo sa zmestí do Skladov. Keď sú tvoje sklady plné, vsetky tvoje vyprodukované a privezené suroviny sa stratia. Tie malé lišty pod jednotlivými číslami udávajú farebný stav skladov, pričom zelená znamená, že Sklady nepretekajú, červená naopak, keď nastane toto, tak sklady pretekajú.

Úplne v pravo vidíš spotrebný pomer s červeným x. Prvé číslo ukazuje koľko majú obyvatelia a jednotky v tejto dedine spotrebu, druhé číslo ukazuje produkciu obilia v danej dedine.

A áno, obyvatelia dediny a aj Jednotky sú živené z obilia. To znamená, ich spotreba je odpočítaná zo základnej produkcie. Pokiaľ nezvysuješ úroveň Obilných polí a tým ich výrobu obilia, tak sa bude znižovať tvoja produkcia obilia.

2.: Tu vidíš všetky tvoje Surovinové polia. Ako tvoja dedina rastie, musíš polia rosžirovať na vyššiu úroveň, aby si zvyšoval Produkciu. Čím viac surovín produkuješ, tým skoršie môžeš stavať vyššie úrovne Budov a stavať viac Jednotiek. Aktuálne sa všetky tvoje surovinové polia nachádzajú na úrovni 0. Pritom vidíš 4 druhy surovín: Drevo, Hlina, Železo a Obilie. Z počiatku sú vsetky rovnako dôležité, ale v neskoršej fázi jednoznačne vyhráva Obilie, na výživu Jednotiek a Obyvatelov. Keď pozorujeme rozdielnosť Národov, tak aj pri použití surovín sa nachádza určitá dôležitosť. Preto Gal používa viac Hliny a Riman viac Železa. A German hlavne Drevo.

3.: Tu je sumár hodinovej produkcie všetkých tvojich surovinových polí. Čím vyššie pole postavíš, tým budeš mať väčšiu produkciu.

4.: Tu sú vypísané tvoje jednotky, ktoré sa v dedine nachádzajú. No v tomto momente nemáš žiadne jednotky a už vôbec vybudované Zhromaždisko. Preto by táto oblasť mala tomu aj zodpovedať.

beginner


Toto je centrum dediny, tu staviaš budovy, skúmaš jednotky a aj ich cvičíš. Teraz máš iba jednu budovu v dedine, tzv. Hlavnú budovu. Je to jedna z najdôležitejších budov, lebo je predpokladom na stavbu skoro všetkych dalších budov. Prázdne kruhy su stavebné polia kde sa stavaju budovy. Ešte sa tu nachádzajú aj stavebné miesta, ktoré su trošku skryte a na nich sa daju stavať iba špecifické budovy:

1. Červený kruh: Miesto, kde sa stavia Zemná hrádza/Palisáda/Mestské hradby, ktoré slúžia na zvýšenie obranyschopnosti proti útokom. Každý národ má jednu z možnosti s rozdielnym obranným bonusom

2. Oranžové miesto: Tu sa dá postaviť jedine Zhromaždisko. Odtial posielaš svoje jednotky do boja, alebo zadávaš ciele Katapultom. Čím vyššia úroveň Zhromaždiska, tým viac možností budov môžeš zamerať. Mimo iné, Zhromaždisko je predpoklad na stavbu Kasární a iných vojenských budov, čo znamená, že bez Zhromaždiska nemôžeš postaviť Kasárne a ani vycvičiť žiadne jednotky.

map


Aj mapa je dôležitou súčasťou hry, budeš ju potrebovať počas celého veku. V strede mapy vidíš žlto orámovanú tvoju dedinu. Ostatné dediny okolo žltého štvorca sú tvoji susedia. Hráči čo sú v tvojej aliancii majú modrý rámček, hráči čo majú zelený rámček sú z aliancie s ktorou máte uzavreté spojenectvo a sletlozelený rámček majú hráči z aliancie s ktorými má vaša aliancia dohodu o neútočení. Čierno označený sú hráči z aliancie s ktorými vedie vaša aliancia vojnu. Keď prejdeš myšou ponad nejakú dedinu, zobrazia sa ti určité informacie: Meno dediny, koľko má populácie, ako sa volá vlastník účtu, v ktorej aliancii sa nachádza a aký je to národ. Keď klikneš na dedinu, získaš dalšie informácie ako aj možnosti poslať tam obchodníkov a jednotky.

Červené označenie (č.1) ukazuje Oázu, v tomto prípade drevo-obilnú oázu. Keď klikneš na túto oázu uvidíš, koľko a aké zvieratá žijú v tejto oáze. Keď postaviaš vo svojej dedine Dvor hrdinov na lv 10 môžes túto oázu dobiť a pripojiť k tvojej dedine, aby produkovala suroviny pre teba. No z počiatku tvojho hrania nebudeš dostatočne silný na dobitie oázy.

Druhé červené kolečko (č.2) slúži na zadanie súradníc jednotlivých políčok. Hneď ako zadáš súradnice a klikneš ikonku "OK" mapa sa ti presunie na tieto súradnice.

Poznámka: dalšie informácie ohľadom Mapy získaš tu


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie