Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Budovy počas negatívnej produkcie obilia v dedine

Ak tvoja hlavná dedina alebo tvoja posledná dedina je so sbúranými obilnými polami, bude možné postaviť hlavnú budovu na úroveň 10, obilné polia, sýpky a sklady bez problémov. Ostatné budovy môžeš dať stavať len v prípade, že budeš mať pozitívnu bilanciu produkcie obilia (bez vojakov).

Ak tvoja hlavná budova bola zničená v niektorej tvojej vedľajšej dedine a tvoja dedina je v negatívnej bilancii s obilím, bude ti umožnené postaviť sýpku a sklad. Tvoju hlavnú budovu však budeš môcť postaviť iba v prípade, že tvoje obilné polia sú na úrovni 5 a tvoja čistá produkcia nie je nižšia ako 198/hodina. Ostatné budovy môžu byť postavené iba v prípade pozitívnej bilancie obilia v danej dedine (bez spotreby vojakov).


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie