Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Čo je dohoda o neutočení, spojenectvo a vojna?

Žial samostatná aliancia nie je dostatočne silná na to, aby vyhrala server. Preto ľudia môžu a využívajú diplomatické styky, aby zabránili v budúcnosti vojne alebo aby zvýšili svoje šance na výhru na serveri.

Rozlišujeme 3 možnosti diplomacie: Spojenectvo, Dohoda o neútočení a Vyhlásenie vojny.

Spojenectvo

Spojenectvo je silný zväzok medzi dvoma alebo viacerými alianciami. V tomto prípade si aliancie navzájom pomáhajú a navzájom úzko spolupracujú. Nie nič nezvyčajné, že si navzájom posielajú podpory a suroviny ak je potreba. Takisto môžu spolu naplánovať masívne útoky a tak bojovať proti spoločným nepriateľom. Existuje limit 3 spojenectiev pre danú alianciu.


Dohoda o neútočení

Dohoda o neútočení (v skratke DON) sa používa keď dve aliancie sa dohodnú, že nebudú na seba útočiť, ale takisto že si nechcú navzájom pomáhať. Často sa tento druh diplomacie používa medzi dvoma veľkými alianciami, ktoré by sa navzájom zničili a ich diplomati chcú takémuto kroku predísť. Takisto je tu limit 3 DON na jednu alianciu.

Vyhlásenie vojny

Vyhlásenie vojny je naznačuje veľké problémy medzi dvoma alianciami. Aliancie ktoré sú označené ako spojenci tak zvyčajne napomáhajú alianciam, ktoré sú vo vojne.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie