Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Narodeninový špeciál: Fire and Sand

Fire and Sand

Dodržujeme každoročnú tradíciu uvádzania špeciálnych verzií Travianu s novými funkciami a v roku 2017 prišlo pravdepodobne k najohromujúcejšej zmene vôbec. Po prvýkrát v histórii Travianu sa ku trom klasickým národom – Rimania, Germáni a Galovia – pridali dvaja nové národy: desiví Huni a zruční Egypťania!

Každý z nových národov sa objaví plne vybavený novými jednotkami, špeciálnou budovou a bonusom pre hrdinu. Všetky tieto prvky spoločne ponúkajú hráčom viac príležitostí na vypracovanie nových plánov a stratégií. Každý národ má vlastné charakteristické silné aj slabé stránky. Na tomto mieste o nich zisti viac:

Mapa

Podľa tradície, ktorú sme prvýkrát uviedli v špeciáli 2014 Ancient Europe a prepracovali v ďalších rokoch, zobrazuje mapa Fire and Sand starovekú Európu. To však nie je všetko – zatiaľ čo bežné herné svety majú obrovské mapy s 801 x 801 poľami – tentoraz má mapa len štvrtinu svojej veľkosti: 401 x 401 polí. To znamená menej priestoru na útek a viac akcií!

Regióny, artefakty a výhra

Mapa je rozdelená na regióny. Hráči musia spolupracovať v aliancii, aby mohli prevziať kontrolu nad regiónmi, čo im umožní používať staroveké sily (podobné artefaktom v bežnej verzii, nie však vo vlastníctve jednotlivých hráčov) a získavať víťazné body.

Nenachádzajú sa tam žiadne divy sveta. Hra trvá 200 dní, po ktorých sa na základe víťazných bodov nazbieraných počas celej hry vyhlási víťazná aliancia.

Na tomto mieste si prečítaj viac o regiónoch – nauč sa, ako ich odomykať, prevezmi nad nimi kontrolu a používaj moc, ktorá sa v nich skrýva.

Ďalšie rozdiely oproti bežným serverom:

  • Hráči môžu zlučovať jednotky zo svojich rôznych dedín
  • Členovia aliancie môžu preposielať jednotky od iných členov
  • Zdvojnásobený bonus obchodnej kancelárie
  • Zdvojnásobený bonus turnajového ihriska
  • Keďže väčšina síl artefaktov je k dispozícii v regiónoch, nevyskytujú sa tam žiadne náhodné efekty (artefakty nestability)
  • Keďže sa tam nenachádzajú žiadne artefakty alebo divy sveta, obchodné cesty sú obmedzené na vlastné dediny hráča

Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie