Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Efekt artefaktov

Hráč môže získať len 1 unikátny artefakt alebo artefakt s pôsobením na celý účet a súčasne platí, že hráč može získať dokopy maximálne 3 artefakty.
Hráč ale môže vlastniť viac ako 1 unikátny artefakt alebo artefakt s pôsobením na celý účet, resp. viac ako 3 artefakty celkovo, a to tak, že preberie dedinu s artefaktom. V takomto prípade sú účinné/aktivované 3 najstaršie artefakty. Ak má hráč 3 malé artefakty (s účinkom na dedinu) a veľký/ unikátny artefakt, najnovší malý artefakt bude deaktivovaný a aktívne budú novo získaný veľký/unikátny artefakt a dva najstaršie malé artefakty.

Vplyv artefaktu s pôsobením na dedinu je silnejší ako vplvy artefaktu s pôsobením na účet a vplyv týchto artefaktov sa nesčítava.

Odolnejšie budovy

Stronger buildings

Budovy sú odolnejšie pri útokoch baranidlami alebo katapultami. Tento vplyv neplati pre Div sveta, ale vplyv unikátheho artefaktu, resp. artefaktu s pôsobením na celý účet platí na všetky ostatné budovy v dedine s Divom sveta.

 • S pôsobením na dedinu – 4x odolnejšie budovy
 • S pôsobením na celý účet – 3x odolnejšie budovy
 • Unikátny – 5x odolnejšie budovy

Rýchlejšie jednotky

Faster troops

Jednotky sa pohybujú rýchlejšie

 • S pôsobením na dedinu – 2x rýchlejšie
 • S pôsobením na celý účet – 1.5x rýchlejšie
 • Unikátny – 2x rýchlejšie

Lepší špehovia

Better spies

Sliediči, špehovia a Equites Legati sú lepší v špehovaní a v bránaní pred špehovaním. Vplyv artefaktu platí na všetkých špehov v dedine/na účte ako aj na špehov vyslaných na špehovanie z dediny/účtu. Navyše, v zhromaždisku môžeš vidieť typ jednotiek ktoré na teba útočia (nie ich počet).

 • S pôsobením na dedinu – 5x efektívnejší
 • S pôsobením na celý účet – 3x efektívnejší
 • Unikátny – 10x efektívnejší

Menej hladné jednotky

Less hungry troops

Jednotky spotrebuvávajú menej obilia.

 • S pôsobením na dedinu – 50% redukcia spotreby obilia
 • S pôsobením na celý účet – 25% redukcia spotreby obilia
 • Unikátny – 50% redukcia spotreby obilia

Tento artefakt (iba veľký alebo unikátny) ovplyvňuje aj dedinu s divom sveta, takže po pridaní stavebných plánov spotreba vojákov klesne až na 25 % (s unikátnym artefaktom).

Rýchlejší výcvik vojakov

Faster troop training

Jednotku sú vycvičované rýchlejšie.

 • S pôsobením na dedinu – 50% redukcia doby výcviku
 • S pôsobením na celý účet – 25% redukcia doby výcviku
 • Unikátny – 50% redukcia doby výcviku

Plán na stavbu veľkého skladu/veľkej sýpky

Great warehouse or great granary plan

Dáva možnosť postaviť veľký sklad alebo veľkú sýpku.

Úkryty + náhodné zameriavanie

Cranny + random aim

Artefakt zvyšuje kapacitu úkrytov a navyš spôsobuje, že nepriateľské katapulty môžu strieľať len náhodne. Div sveta sa zameriať a trafiť dá.

 • S pôsobením na dedinu – Kapacita úkrytu zväčšená o 200%. Pokladňa sa dá zamerať a trafiť.
 • S pôsobením na celý účet – Kapacita úkrytu zväčšená o 100%.Pokladňa sa dá zamerať a trafiť.
 • Unikátny – Kapacita úkrytu zväčšená o 500%.

Artefakt nestability

Artefact of the fool

Tento artefakt mení svoj efekt každých 24 hodín a môže získať efekt akéhokoľvek iného artefaktu okrem artefaktu na stavbu veľkých skladov a veľkých sýpok. Pôsobnosť artefaktu medzi pôsobením na dedinu a pôsobením na celý účet sa taktiež mení náhodne.

Normálny artefakt nestability môže získať aj negatívny efekt, napríklad jednotky budú pomalšie, alebo budú konzumovať viac obilia. Unikátny artefakt nestability môže mať len pozitívny vplyv, ale veľkost efektu je stále náhodná. Napríklad môže zvýšiť rýchlostť jednotiek 1,01-násobne.

 • Normálny – je možný aj negatívny efekt
 • Unikátny– je možný len pozitívny efekt

Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie