Travian Answers

Začnime s otázkou

Hľadaj odpovede na otázky

Na nájdenie odpovede si vyber kategóriu a potom podkategóriu pokiaľ sa ti odpoveď nezjaví. V prípade, že nevieš nájsť odpoveď na tvoju otázku, na konci budeš mať možnosť nás kontaktovať.

Mám otázku o...

Teraz sa pozrime na detaily:

Hľadaj pomocou mapy stránok

Uprednostnuješ hladanie pomocou mapy stránok? Nie je problém, môžeš použiť Answers navigácia mapy stránok na nájdenie svojej odpovede.

Dobývanie dedín

Prípravy

Vytrénovať správcu (senátor, náčelník, kmeňový vodca):
Aby si mohol mať správcu, musíš ho najprv vyskúmať v akadémii úrovne 20 (potrebuješ aj zhromaždisko úrovne 5 ako Germán, resp. úrovne 10 ako Gal alebo Riman). Potom ho môžeš vytrénovať vo svojom paláci alebo rezidencii, ak si tam už ale nevytrénoval osadníkov.

  • Senátor (Riman) je veľmi výrečný a presvedčivý; dokáže zakaždým znížiť lojalitu o 20% - 30%.
  • Kmeňový vodca (Germán) je veľmi lacný; dokáže znížiť lojalitu o 20 - 25%.
  • Náčelník (Gal) je o 25% rýchlejší ako konkurenti; dokáže znížiť lojalitu o 20 - 25%.

Vyššie uvedené čísla platia v ideálnom prípade. Kvôli morálnemu bonusu takéto hodnoty asi asi reálne nebudú pri preberaní dediny. Keď loajalita dosiahne 0%, správca ktorý to dosiahol zanikne a jednotky, ktoré ho sprevádzali, ostanú brániť dedinu.

Útok

Dobyteľné dediny:
Len dediny ktoré nie sú hlavné dediny môžu byť dobyté/prebraté, bez ohľadu na to kde je palác.

TIP:  Dedinu môžeš dobyť len ak sú jej rezidencia alebo palác zbúrané, máš dostatok kultúrnych bodov, dedina, na ktorú útočiš, nie je hlavná dedina a nie je to posledná/jediná dedina daného hráča.

Útočné vlny:
Dobyjanie by malo pozostávať z niekoľkých útočných vln, pretože vyslanie všetkého v 1 útoku nie je rozumné. Prvá vlna by mala byť tzv. "čistiaca", tá zabije všetkých obrancov, následna vlna s katapultami zničí rezidenciu alebo palác  a v ďaľších vlnách prídu správcovia.
Povedzme že máš 3000 Imperiánov, 60 katapultov a 2 Senátorov:

1. vlna: 2700 Imperiánov je poslaných v normálnom útoku ("čistiaci" útok).
2. vlna: 150 Imperiánov a niekoľko katapultov  je vyslaných zničiť rezidenciu alebo palác. Toto musí byť tiež normálny útok, ináč katapulty nebudú strieľať!
3. vlna: 150 Imperiánov a Senatori je poslaných znížiť lojalitu. Aj toto musí byť normálny útok, ináč senátori nevykonajú svoju prácu.

Opakuj kroky 1 až 3 podľa potreby, ak náhodou obranca stihol postaviť rezidenciu alebo palác!

Tip: Všetky budovy špecifické pre národ (napr. mestská hradba, pasce alebo pivovar) budú pre prebratí dedinky zničené a budú musiť byť vybudované nanovo. Dediny založené alebo dobyté z tejto prebratej dediny budú aj naďalej obsadzovať sloty v paláci/rezidencii. Navyše, v dedine prebratej menšiemu hráčovi klesne úroveň každej budovy o 1.

Po útoku:

Čím skôr postav rezidenciu alebo palác, aby sa zvýšila lojalita a pošli do dediny obrannú armádu a špehov. Lojalita dediny sa každú hodinu dvihne o 2/3 úrovne paláca alebo rezidencie. Napríklad, rezidencia alebo palác úrovne 6 zvýšia lojalitu o 4% za hodinu.

Po dobytí dediny zmiznú všetky jednotky vytrénované v tejto dedine, vrátane jednotiek ktoré su niekde na podpore alebo sú na ceste. Navyše sa zrušia akékoľvek výskumy dokončené v dobytej dedine a zmizne aj múr. Rovnako zmiznú aj akékoľvek budovy špecifické pre konkrétny národ, ako napríklad žriedlo. Toto platí aj v prípade ak si preberáš vlastnú dedinu.


Bola tvoja otázka zodpovedaná k spokojnosti?

Ano   Neutrálny   Nie